Fågelhuset

Fågelhuset, benämning på gårdsbyggnaden till Södra Storgatan 31. Byggnaden fick sitt namn i början av 1900-talet, då den utgjorde en del av Helsingborgs museum, som var inrymt i kvarteret (1909–1996) och som i byggnaden bl.a. visade museets fågelsamling. Nuvarande yttertrappa med räcke kommer från en fastighet på Nedre Långvinkelsgatan 31 och 33 och ersatte 1948 en enklare rak trappa. Huset är ursprungligen en gymnastikbyggnad som anlades 1845 i samband med att ett skolhus utmed Södra Storgatan uppfördes. Skolans arkitekt var Carl Georg Brunius. Se Bruniushuset.

Läs mera: Karin Gustavsson, ”Skolbyggnad och gymnastikhus”, Kring Kärnan 24 (1995).