Ebbstein

Ebbstein, namn på en sedan 1971 riven villa vid Drottninggatan 45, uppförd 1883–84 av skeppsredare Bror Banck (släkten). Villan skänktes 1931 som en stiftelse av Bror Banck och hans maka i andra giftet, Caroline Wachtmeister, till ett hem för prästänkor i Lunds stift. Ebbstein kallades därför allmänt för ”Prästänkornas hus”.