Centrum

Centrum, i huvudsak det stadsbebyggelseområde som var utbyggt i mitten av 1800-talet mellan Stadsparken och Sankt Jörgens plats, samt nedanför landborgen fram till Öresund.

Filmklipp 1910, från centrum och Söder

https://www.youtube.com/watch?v=-CSYU-kjAu0