Båt-, segel- och roddklubbar

”Ruskpricken”, gemensamt ”engångsbazarblad” för Helsingborgs roddklubb och Helsingborgs skyttesällskap
”Ruskpricken”, gemensamt ”engångsbazarblad” för Helsingborgs roddklubb och Helsingborgs skyttesällskap
”Ruskpricken”, gemensamt ”engångsbazarblad” för Helsingborgs roddklubb och Helsingborgs skyttesällskap

Helsingborgs Roddklubb

Av de i dag verksamma är den äldsta Helsingborgs Roddklubb, bildad 1883 som en fortsättning på Enskilda roddsällskapet som bildats 1882. Initiativtagare till den moderna roddsporten i Helsingborg var skeppsmäklare Anton Hulthén som varit i England och blivit bekant med denna organiserade form av roddsport. För bildandet av en roddklubb samlades ett stort antal kända helsingborgare som tecknade sig för medlemskap eller på annat sätt bidrog till klubbens bildande. Bland de många, aktiva och passiva vid starten återfinns t. ex. företagsledare som Henry Dunker, konsulerna Petter Olsson, Nils Persson, August Wingårdh, flera skeppsredare, grosshandlare, hamnkaptenen etc. En sexårad engelsktillverkad gigg inköptes redan 1882 från Göteborg. Samma år uppfördes ett båthus ungefär där i dag Scandlines färjor lägger till, men 1927 uppläts en tomt vid Norra hamnen där ett nytt båthus uppfördes, i dag klassat som värdefull byggnad i stadens bevarandeplan.
Verksamheten har, liksom roddarnas underlag, gått i vågor. Tävlingsverksamheten har genom åren resulterat i åtskilliga svenska mästerskap och internationella segrar. Särskilt uppmärksammade är insatserna av två HRK:s roddare, Conrad Brunkman och William Bruhn-Möller som 1912 tävlade i OS i Stockholm. De hade för övrigt året innan tillsammans med O. Rosenberg, Gustaf Brunkman och Victor Horndahl erövrat klubbens första svenska mästerskap. I dag har HRK också framgångsrika roddare, en del ingående i landslaget. Träningsmöjligheterna på hemmaplan för tävlingsrodd är dock i stort sett borta genom att Norra hamnen gjorts om till småbåtshamn. Istället sker båtträningen på Hjelmsjön vid Örkelljunga där klubben tillsammans med övriga Skåneklubbar driver ett roddstadion. En del av båthuset har klubben hyrt ut till caférörelse, ett sätt att finansiera bl.a. de kostsamma resorna till träningen på Hjelmsjön.

Läs mera: ”Helsingborgs Roddklubb 1883–1943” (jubileumsbok).

Helsingborgskanotisterna (HK)

Det var inte bara idrottsliga prestationer man ägnade sig åt.
Det var inte bara idrottsliga prestationer man ägnade sig åt.
Det var inte bara idrottsliga prestationer man ägnade sig åt.

Föreningen bildades 1936 under namnet Helsingborgs kanotklubb. Man hade förut, utan att vara organiserade, sedan 1932 hållit till på Vikingstrand, där båtarna, mestadels hemmabyggen, också förvarades. År 1936 erbjöds en tomt på nuvarande plats, öster om gamla Kallis, där ett båthus uppfördes och samtidigt invaldes klubben i Svenska kanotförbundet. Vid samma tid fanns livaktiga Kanotklubben Triangeln, vid Ramlösa havsbad, där nu Kemira är beläget. De båda klubbarna slogs senare samman och har efter perioder av nedgång nu åter god aktivitet. Klubben paddlar i Öresund, skärgårdar och lugnare vattendrag, sysslar med långfärd, motion och tävlingsinriktning, håller kurser i såväl kajak som kanot- och företagspaddling. HK hade omkring 80 medlemmar år 2005.

Helsingborgs Segelsällskap (HSS)

Bildat 1911 på initiativ av Morgan Wedlin. Tidigare hade en avdelning av KSSS (Kungliga Svenska Segelsällskapet) verkat i staden, men medlemmarna ville ha en egen klubb. I den första styrelsen ingick Arvid Andersson, Olof Krumlinde och Morgan Wedlin. Första kappseglingen ägde rum 1912. Under flera år beställdes inför varje säsong från ett varv en segelbåt som lottades ut bland medlemmarna. HSS första klubbstuga bestod av en liten bod, men 1927 uppfördes på ”Norra väster” en mycket uppmärksammad segelpaviljong, ritad av arkitekt Mogens Mogensen (se även Arkitektur och arkitekter). Denna revs dock 2005. HSS hade tidigare lämnat Norra hamnen och flyttat till Råå, vilket skedde i samband med att en större småbåtshamn anlades där.

Läs mera: ”Minnesskrift vid Hälsingborgs Segelsällskap 10 års jubileum” (1921).

Råå-Helsingborgs Segelsällskap, RHSS

År 1970 gjordes en sammanslagning av HSS och Råå båtklubb, vars nya namn blev Råå-Helsingborgs Segelsällskap RHSS. I början av 1970-talet uppförde det nybildade sällskapet ett båthus vid småbåtshamnen på Råå. Vid mitten av 1980-talet utökades huset med en källarvåning varvid det ”gamla” båthuset lyftes över till källargrunden. 2005 hade RHSS drygt 700 medlemmar. Bland aktiviteterna kan nämnas seglarskola och tävlingsverksamhet.

Helsingborgs Yachtclub, HYC

Bildad 1992 av medlemmar som stannat kvar i Norra hamnen och ej följde med HSS till Råå. Klubben förfogar över ett större, modernt klubbhus, uppfört 1997 på ”Norra väster” i Norra hamnen som i dag är en toppmodern småbåtshamn. HYC hade 2005 ca 700 medlemmar, som bl.a. har tillgång till fyra klubbägda tävlingsbåtar i olika klasser. Seglarskola, veckotävlingar och jolleskola är några av aktiviteterna.

Råå Båtklubb

Klubben finns fortfarande kvar under det gamla namnet eftersom inte alla medlemmarna önskade vara med i fusionen med HSS. Båtklubben, bildad 1955, har vid den s.k. åkroken på Råå sitt klubbhus som från 1972 består av en del av kommandobryggan från gamla färjan Betula. Omkring 250 medlemmar kan utöver sedvanlig båtverksamhet även bland aktiviteterna välja utbildning, tävlingar och knoplära.

Råå Jolleklubb (RJ)

(tidigare Råå Optimistjolleklubb ROK)

Bildad 1969 och namnbytet gjordes vid mitten av 1970-talet då flera andra båttyper introducerats. Första klubbhuset bestod av en enkel träbyggnad, men vid mitten av 1980-talet köpte klubben en dubbelcontainer från Landskrona som på plats nu utgör stommen i ett efterhand utbyggt ändamålsenligt klubbhus. Det är beläget söder om RHSS på Råå. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på utbildning och tävlingsverksamhet för juniorer.