Bankogården

Bankogården, en försvunnen lantgård som gett namn åt det nutida bostadsområdet

Bankogården, bostadsområde med huvudsakligen villabebyggelse öster om Eskilsminne (Västra Ramlösa). Området var färdigbyggt i början på 1960-talet. Den lantegendom som gett området detta namn uppfördes 1810 och ägdes i början av 1800-talet av hemmansägaren och bancofullmäktige Knut Persson (d. 1831), allmänt kallad ”bancogubben”. Gården var belägen vid korsningen Gustavlundsvägen/Bankogårdsgatan och övertogs efter Persson av bankiren Inge Åberg – båda herrarna var på sin tid mycket välkända profiler i staden. Gården revs 1969.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton från området Bankogården, bland annat: [[1]]

Läs mer: Torsten Gierow, ”En promenad i gamla Hälsingborg med ’Bancogården’ som mål”, Minnen från Hbg och dess skola 19 (1951); Helge Markby, ”Hälsingborgsidyller som försvinner. Finurlig riksdagsman gav Bancogården dess namn”, (art. i HD 18 november 1962).