Tycho Braheskolan

Tycho Braheskolan, Studievägen, invigd 1951 och hette då Tekniska gymnasiet. De tillhörande institutionsbyggnaderna vid Studievägen uppfördes 1966. Här utexaminerades gymnasieingenjörer med olika inriktningar: kemi, maskin, väg och vatten med flera. Tycho Braheskolan är idag en gymnasieskola med naturvetenskaps-, teknik- och samhällsvetenskapsprogram samt Life Science.

Huvudbyggnaden försågs 1970 med reliefen ”Energi” av Lennart Rosensohn. På gården uppsattes tre år tidigare skulpturen ”Trifolia” av Eric Grate, den flyttades emellertid till Olympiaskolans gavel 1990. I parken väster om skolan står en replika av Ivar Johnsons Tycho Brahe-skulptur som står på Ven. Skulpturen kom på plats 2001.

Foto: Sofia Rydell