Stallgatan

Stallgatan, gata och liten torgplats norr om Rådhuset. På 1787 års karta har gatan bebyggelse på båda sidor och kallas Brännerigatan. Den ledde från Kolmätargränden, parallellt och väster om Norra Strandgatan söderut och fram till Kronobränneriet. Då bränneriet lades ner 1787 byggdes en del av lokalerna om till stallar åt husarerna vilka fanns här fram till 1880-talet då de flyttade till nyanlagt kasernområde, nuvarande Rönnowska skolan. Till stallen hörde även en ridbana öster om gatan i kvarteret Öresund. En annan del fick rivas för att lämna plats åt det gamla rådhuset år 1797. Tre år senare omdöptes gatan till Stallgatan då den även förlängdes fram till Stortorget. År 1976 ombyggdes hela området norr och öster om Rådhuset och såväl det nytillkomna torget som anslutningen mot Stortorget gavs namnet Rådhustorget. År 2003 återfick gatudelen öster om Rådhuset namnet Stallgatan.