Springpostkällan

Springpostkällan, belägen mitt i Springpostgränden. Springkällan kallades också ”Schlyterska källan” därför att den stod intill rådman Herman Schlyters gård, d.v.s. nuvarande Henckelska gården. Vattenflödet från S. hade under århundraden flutit ned mot Öresund genom Strömmen (nuvarande Strömgränden). Till en början löpte vattnet i ett öppet dike i vilket man ibland kastade sopor och avfall. Det strömmande vattnet från S. leddes i slutet på 1700-talet i en ledning av trästockar ned till Stortorget och till den öppna platsen framför (gamla) rådhuset samt vidare ned till stranden. Framför rådhuset uppfördes efter ritningar av byggmästaren J F Wendorff (se byggare) en åttakantig fontän omgiven av järnkedjor på stenpelare. Senare under 1800-talets gång ombyggdes fontänen och fick det utseende som framgår av fotografier från 1800-talets senare hälft.

I sin ”Skånska resa” 1749 skrev Carl von Linné: Källan i Helsingborg norr om staden, där landsvägen går österut, är en av de präktigaste, som med ett starkt och stadigt språng springer upp genom en pumpstock högt över jorden. Vattnet, som är mycket rent, klart och behageligt och kan i flera år bevaras oförändrat, föres härifrån i buteljer till Stockholm och andra orter att drickas vid måltiderna. Ifrån denna källa har ock herr borgmästaren Pihl (släkten) låtit leda vattnet till en artig fontän jämte gatan mitt för sitt fönster. (Pihl bodde i Gamlegård). KEA