Springpostgränden

Springpostgränden, förr kallad Snokaliden och på en tidig 1700-talskarta Kiällsträtet. Denna gata och Strömgränden utgjorde tidigare den västligaste delen av infarten via Långvinkelsgatan. Genom ett olagligt bygge (Henckelska gården) bröts den och de båda delarna hade därmed inte längre kontakt med varandra. Strömgränden har tidigare kallats Strömmen samt det inte officiella Kurtisergränd. Se även Springpostkällan.