Sommelius (släkten)

Ove Sommelius
Ove Sommelius

Sommelius (släkten), tidningssläkt. Industrimannen och politikern Malte Sommelius (1851–1922) var kamrer vid Kristianstads enskilda banks kontor i Hbg. År 1892 utnämndes han till direktör för Helsingborgs sockerfabriks AB. Fabriken fick ganska snabbt en framstående ställning i svensk sockerindustri. Malte S. blev ledamot av stadsfullmäktige 1890 och var dess ordförande 1909–1919, ledamot av riksdagens andra kammare 1912–1922 samt hade ett flertal andra förtroendeuppdrag, exempelvis som styrelseordförande i Helsingborgs Gummifabriks AB, Skånska Jutefabriks AB, Aktiebolaget Helsingborgs Dagblad. Malte S. var en av initiativtagarna till Industri- och slöjdutställningen 1903. Malte S. gav stora donationer, ofta tillsammans med sin maka Elvira, (född Löthman), till Helsingborgs stad. Så upprättade han t.ex. i november 1910 ett gåvobrev till en donationsfond ”till inköp av konstverk för stadens yttre förskönande”. Christian Erikssons Jakt, Anders Olsons Kattan, Ivar Johnssons David och Carl Milles Sjöfartsgudinnan bekostades bl.a. av denna fond.
Malte Sommelius äldste son Ove (1896–1977) tillträdde 1924 som chefredaktör för Helsingborgs Dagblad och stod därefter under ett drygt halvsekel i ledningen för tidningsföretaget. Han kvarstod som chefredaktör till 1974, då han blev styrelsens ordförande. Sedan 1931 har familjen Sommelius aktiemajoriteten i tidningsföretaget. Med tidningen som språkrör kom Ove S. att bli en av de tongivande konservativa politikerna i staden. Mest bekant blev kanske hans insats i den s.k. bangårdsfrågan, där han med HD:s hjälp och en namninsamling lyckades stoppa planerna på att fylla igen Inre hamnen. Han tillhörde stadsfullmäktige 1928–66, var dess vice ordförande 1947–50 och förste vice ordförande 1952–62 samt hade, i likhet med sin far, ett flertal andra förtroendeuppdrag. På 1970-talet medverkade han till att tidningen, som tidigare varit ett organ för högern, blev oavhängig, en linje som tidningen fortfarande bevarar. Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1963.
Ove Sommelius äldste son Torgny (1928–1963) kom tidigt att knytas till familjeföretaget HD. När HD i början av 1950-talet tog över utgivningsrätten till Helsingborgs-Posten omvandlades denna anrika tidning till stor del genom Torgnys idéer till tidningen Kvällsnytt, ett lokalt eftermiddagsblad av modernt snitt. Han omkom vid en flygolycka 1963. En annan av Ove Sommelius söner är Sören, f. 1941, vilken efter faderns frånträde var HD:s chefredaktör 1974–77 och därefter ansvarig utgivare. Ove Sommelius yngste son är Staffan, f. 1944, bildkonstnär, tidningstecknare. S. utbildades för R. Askov-Jensen i Köpenhamn. Hans måleri är utpräglat stämningsbetonat och abstrakt med tydliga landskapsanknytningar, utfört med breda penseldrag och en övervägande mörk färghållning, där inslag av starka ljusverkningar bildar kontrast. Som tidningstecknare medarbetar han regelbundet med enkelt hållna symboliska och vardagsförnuftigt ironiska bildkommentarer till olika aktualiteter.