Senderöd

Senderöd, eller Senröd, frälsehemman gränsande till Pålsjö, tillhörde under äldre tid Krapperups gods. Namnet är belagt 1461 och beskrevs då som ett torp kallat Senerödh, under 1500-talet skrivet Senröd. Det anses ha sitt namn av ”sennor” eller senor, ett gammalt namn på slipstenar som bearbetas med bara händerna. Om sandsten brutits och i så fall var i själva Senderöd är ej bekant, men avståndet är kort till bland annat Pålsjö, där omfattande brytning skett. Närmaste sandstensbrott fanns ett par hundra meter norr om Thalassa, där stora gravar ännu minner om sandstensbrotten. Ruuthska brukets lerkärlsfabrik i Helsingborg försågs med lera från bland annat Senderöd och det kan möjligen ha funnits både sandsten och lera vid brotten. Se också Sandstensbrytning.