404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 10 December, 2016

  Thalassa

  [caption id="" align="alignnone" width="1831"] Thalassa[/caption] Thalassa, villa, uppförd 1902–03 av kammarherre Georges von Dardel, efter ritningar av den danske arkitekten Andreas Clemmensen. Thalassa, som betyder ”mot havet”, övertogs 1934 av grevinnan Irma von Geijer. Åren 1954–56 nyttjades villan som en konstskola. Thalassa köptes av staden 1957 och 1961 inrättades där STF:s vandrarhem samtidigt som tillbyggnader,

 • 10 December, 2016

  Thalassa-episoden

  Thalassa-episoden, under en tid på 1950-talet stod villa Thalassa norrut på Landborgen med en mångfald av rum utan nyttjare. Bildläraren och konstnären Lasse Målare var aktiv som konstbildare och tog initiativet att hyra villan för att använda den för en utställningsverksamhet och en konstskola. Lärarna skulle vara unga konstnärer som var villiga att sköta undervisningen

 • 9 December, 2016

  Senderöd

  Senderöd, eller Senröd, frälsehemman gränsande till Pålsjö, tillhörde under äldre tid Krapperups gods. Namnet är belagt 1461 och beskrevs då som ett torp kallat Senerödh, under 1500-talet skrivet Senröd. Det anses ha sitt namn av ”sennor” eller senor, ett gammalt namn på slipstenar som bearbetas med bara händerna. Om sandsten brutits och i så fall