Prästgatan

Prästgatan, tidigare Nya Kyrkogårdsgatan. Namnet härrör från 1600-talet, i samband med att den s.k. Fattigkyrkogården (Fattigkyrkogårdar) anlades på Prästgatans norra sida, öster om Bruksgatan. Den var i bruk till år 1816 då Gamla kyrkogården invigdes. År 1873 beslöt stadsfullmäktige att lösa in en del av Ruuthska brukets område för att låta Prästgatan fortsätta ner till Järnvägsgatan.