Fattigkyrkogårdar

Fattigkyrkogårdar, en medeltida fattigkyrkogård var belägen i området mellan nuvarande Bergaliden-Södra Storgatan-Lilla Bergaliden. Kyrkogården användes fram till 1650-talet då en försvarsvall anlades här. Därigenom hamnade kyrkogården utanför vallen och man övergick till att använda den ”Lilla kyrkogården”, som sedermera skulle benämnas Fattigkyrkogården.