Olof Lidner

Olof Lidner, en av stadens genom tiderna mest betydande profiler inom musiklivet
Olof Lidner, en av stadens genom tiderna mest betydande profiler inom musiklivet

Lidner, Olof, 1867–1949, musikdirektör, dirigent och konstnärlig ledare för husarmusikkåren samt orkesterföreningen. Lidner var en framträdande gestalt inom stadens musikliv från och med slutet av 1800-talet och ända fram till slutet av 1930-talet. Han satte sitt signum på stadens musikliv redan när han som ledare för regementsmusiken (husarmusikkåren) under 1900-talets första decennier anordnade folkkonserter på bl.a. teatern, i Folkets hus och andra ställen i staden. Genom dessa uppskattade folkkonserter blev en mera seriös musikrepertoar känd för en bredare publik. Under den dynamiske Lidners ledning blev husarmusiken synnerligen uppskattad av helsingborgarna och den beridna kåren i sina granna uniformer anlitades ofta i skilda offentliga sammanhang för att skänka glans och festivitas åt arrangemangen.
Lidner tillträdde redan 1894 som ledare för Skånska husarmusikens 30 man starka kår. Därmed inleddes en mer än 40-årig epok i Helsingborgs musikliv. År 1911 bildades Nordvästra Skånes orkesterförening (senare Helsingborgs symfoniorkester) med Lidner som ledare. Han var därefter fram till 1939 orkesterföreningens konstnärlige ledare och dirigent. Det kan också nämnas att Lidner testamenterade hela sin kvarlåtenskap till en fond, Olof Lidners fond, att användas för tre ändamål: förvärv av material till större musikverk, bidrag till inköp av instrument och till studiehjälp åt begåvade musikstuderande. Se även Musikliv. SG