Helsingborgs symfoniorkester

Helsingborgs symfoniorkester

konsertprogram
konsertprogram
, HSO, stadens professionella symfoniorkester, grundad 1912 under namnet Nordvästra Skånes Orkesterförening, och som en fortsättning på Helsingborgs Musiksällskap, stiftat 1896 på initiativ av bl.a. lektorn Astolf Mozart Möller. Fritz Netzler berättar i boken Helsingborgsminnen från min ungdom om en orkester som bildades redan omkring 1838 men som ”sönderfallit på grund af brist på nya krafter”, möjligen var den i sin tur en föregångare till Helsingborgs Musiksällskap.
Dirigent för den nya orkesterföreningen av 1912 blev den dynamiske Olof Lidner, som även skött taktpinnen i Musiksällskapet. Musikerna i den sistnämnda upplagan bestod huvudsakligen av yrkesfolk från Husarmusikkåren, men till symfoniorkestern togs även in ”vanliga” civila. Den fordrande Lidner, van vid militärisk drill, kom till en början i konflikt med de civila musikerna, som inte alla var så tekniskt drivna och ibland vid repetitioner fick besked att gå hem och öva på sina stämmor. Vid ett repetitionstillfälle ville Lidner höra förste altviolinisten spela ett svårare solostycke. Denne nekade och fick då hemläxa. Med samma resultat vid nästa rep. ”De’ är ospelbart” sa violinisten. ”De’ är de’ inte, jag har själv spelat de’, sa Lidner. Då räckte musikern överraskande sin altfiol till Lidner med orden: ”Varsågod och spela de’ då”. Lidner blev ställd och man fick fortsätta att spela som förut!
Någon fast lokal fanns inte för orkestern utan man förde en ambulerande tillvaro mellan teatern, Folkets hus, gossläroverkets aula, kyrkorna och rådhuset. Men sedan 1932, när Helsingborgs konserthus stod färdigt är denna byggnad den fasta punkten för HSO. När Lidner slutade som dirigent 1939 tog Sten Frykberg över taktpinnen och behöll den till 1945 varefter Håkan von Eichwald tog vid. År 1959 beslöt styrelsen att försöka föra orkestern vidare utan fast dirigent och i stället anlitades gästdirigenter, flera internationellt erkända, men man fann efter några säsonger att det inte var bra för orkestern. Dirigentordningen återgick därför till den gamla och Director Musices Sten-Åke Axelson tog 1962 hand om taktpinnen och var kvar till 1967. År 1969 tillträdde den danske hovkapellmästaren, John Frandsen som stannade till 1980, då han efterträddes av Hans-Peter Frank. Denne var dirigent till 1990 och avlöstes samma år av finländaren Okko Kamu, som ledde orkestern till 1999. Landsmannen Hannu Lintu tillträdde 2002–03 och lämnade HSO 2004–05. Under hösten 2005 skrevs kontrakt med den brittiske världsviolinisten Andrew Manze att leda orkestern, med tillträde 2006.
HSO håller idag en mycket hög kvalitet, även internationellt sett. Orkestern består av drygt femtio musiker och gästas i övrigt av dirigenter och solister med världen som arbetsfält. Ett flertal utmärkelser har man tilldelats för olika skivinspelningar. Tomas Löndahl tillträdde som VD 2005, sedan 2012 är Bo Aurehl VD. KEA

Läs mera: Georg Crona, ”Nordvästra Skånes Orkesterförening under 60 år”, Minnen från Helsingborg och dess skola 38 (1971).