Nytorgsgatan

Nedre och Övre Nytorgsgatan, leder rakt ner mot det år 1890 anlagda Nytorget, Nya torg, i dag Gustav Adolfs torg. Delen uppför Landborgen grävdes ut 1915. En uppdelning av gatan i nedre och övre skedde 1986. Den nedre delen utmynnade västerut i de s.k. Musatrapporna över järnvägen.