Landborgen

Landborgen, denna mycket karaktäristiska landform för Helsingborg bildades då landisen smälte bort och tyngden av denna försvann. Landmassan började då höja sig och den 16 km breda så kallade ”Helsingborgsryggen” uteroderades successivt av havet och den branta sluttningen på mellan 20–40 meter bildades. Under årtusendens lopp har sedan landborgen genomskurits av vattendrag på olika ställen och djupa raviner har bildats. Dessa kan man bl.a. hitta vid Hittarp, Pålsjö, Jordbodalen och Ramlösa.

I Kulturmagasinets/Helsinborgs museers samlingar finns det foto på Landborgen: [[1]]