Vikingsbergsskolan

Vikingsbergsskolan med klasserna 1–3 inrymdes 1950–1966 i Hertska villan (se villa Nyborg) i Vikingsbergsparken.