Nya elementarskolan för flickor

Nya Elementarskolan för flickor, grundades 1889 av Olga Appelgren och Lotten Schram under namnet Privatskola för flickor. 1894 ändrades namnet till Nya Elementarskolan för flickor. Från början låg skolan på Prästgatan men flyttade 1895 till Bruksgatan. Elevantalet ökades, även med pojkar och skolan fick fler lokaler. Ingången till skolan kom att ligga på Trädgårdsgatan. Skolan, som också kallades ”Appelgrenska”, slogs samman med Ebba Lundbergs högre läroverk för flickor år 1934 och kallades sedan Ebba Lundbergs nya elementarskola för flickor. Skolan, som sedan 1944 även var sammanslagen med Wintzellska skolan, upphörde 1968.