Ebba Lundbergs högre läroverk för flickor

Ebba Lundberg d.y
Ebba Lundberg d.y

Ebba Lundbergs högre läroverk för flickor, startat 1880 av systrarna Carin (1856–1901) och Ebba (1859–1919) Westerberg. Fröknarna Westerberg, 24 resp. 21 år gamla, övertog då en flickpension som grundats redan 1844 och drevs av fröken Schiödke och fru Mahn, men som nu av åldersskäl önskade lämna skolan i nya händer. Fröknarna Westerberg hyrde först ett par rum i det Trappska huset, Södra Storgatan 18 där de tog emot 18 elever. Den äldre systern, Carin, som även hade tjänst som telegrafist vid stadens telegrafstation, lämnade efter fyra år skolans ledning åt systern Ebba, vilken året före hade gift sig med telegrafkommissarien och extraläraren Jacob Lundberg. Därmed kom skolan att från 1884 heta Ebba Lundbergs högre läroverk för flickor. Skolan flyttade då till Jacob Hansens hus och därefter till konsul Westrups fastighet, Norra Storgatan 18. Med 50-talet elever klarade inte systrarna, Carin hjälpte fortfarande till som lärare, att undervisa alla utan efterhand anställdes flera lärare, varav en del även tjänstgjorde vid gossläroverket.
I april 1894 flyttades skolan till Ebba Lundbergs fastighet, Södra Storgatan 13, hörnet av Himmelriksgränden (det Wejlanderska huset). Här uppfördes 1895 en gymnastikbyggnad utmed Himmelriksgränden och sammanbyggd med skolhuset. År 1901 avled Carin Westerberg och år 1919 avled skolans grundare, Ebba Lundberg. Dottern, Ebba Lundberg (1893–1969) övertog då ledningen tillsammans med brodern, läroverksadjunkten John Lundberg i Göteborg. Ständigt ökande elevantal gjorde att gymnasiet fick hyra lokaler i gamla läroverket på Bergaliden och dessutom sju rum i KFUM:s hus mitt emot skolan på Södra Storgatan. 1931 upphörde gymnasiet då det statliga flickläroverket inrättades. Ebba Lundbergs skola slogs år 1934 ihop med Appelgrenska flickskolan och tio år senare med Wintzells skola och flyttade då till Trädgårdsgatan i det västra hörnet mot Bruksgatan. Flickskolan, som slutligen antagit namnet Högre elementarskolan för flickor, upphörde 1968. KEA

Läsa mera: Ebba Lundberg, ”Ebba Lundbergs högre läroverk för flickor 1880–1930” (1930).