Lussebäcken

Lussebäcken, bostadsområde mellan Brunnbäcksgatan och Landskronavägen öster om Miatorp. Området byggdes 1948–49. En stor del av de boende var från början familjer med anknytning till det närliggande Elektromekano. Området har fått sitt namn efter den bäck som flyter längs Landskronavägen, numera lagd i kulvert, och som rinner ut i Råån och i Öresund. På Lussebäckstorget står sedan 1952 bronsskulpturen Rådjur av Arvid Knöppel. Lussebäcken, se sjöar och vattendrag.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Lussebäcken, bl.a.: [[1]] och även från Elektromekano, bl.a.: [[2]]