Rådjur

Bronsskulturen Rådjur på Lussebäckstorget

Rådjur, bronskultur av konstnären Arvid Knöppel (1892-1970) från 1952.

Den fjärde januari 1952 skrev ordföranden i Estetiska nämnden, Ove Sommelius (jfr Sommelius (släkten)), till konstnär Arvid Knöppel för att förhöra sig om han hade några skulpturer lämpliga för Lussebäckstorget (jfr Lussebäcken) som då var helt nybyggt. Sommelius beskrev torget och den eventuella skulpturplaceringen så här: ”Torget kommer att utformas med en arkitektonisk plantering och i anslutning till den, en damm, invid vilken ett konstverk kan placeras.” Sommelius skrev vidare att han var intresserad av en djurskulptur och Knöppel sände honom skisser och foton på en björn, ett lodjur och ett rådjur. Det sistnämnda förslaget föll Estetiska nämnden i smaken och köptes in för placering på Lussebäckstorget, den invigs där den 23 juni 1952.

FRÅN: I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.[1]