Kvistofta

Kvistofta, socken och kyrkby. Socknen når i söder till Landskrona kommun och gränsar i nordöst till Fjärestads och Bårslövs socknar. Landskapet är rikt på fornlämningar, främst bronsålderhögar och vid Gantofta finns de s.k. sliprännorna, som anses vara spår efter förhistorisk vertygsslipning. Kyrkbyn kan ha anor från 1000-talet, då ändelsen ”toft” (tomt, hustomt) i ortnamnet anses stamma från vikingatiden. Kyrkan har ett medeltida ursprung, men fick sitt nuvarande utseende under slutet av 1700-talet. Se Kvistofta kyrka. I samband med enskiftet i början av 1800-talet flyttades ett flertal gårdar ut från byn. Prästgården, ombyggd 1848 efter ritningar av Carl Georg Brunius, och några gårdar till fick dock ligga kvar. Under senare delen av 1800-talet tillkom ett antal mindre s.k. gatehus längs vägen mot Vallåkra. Närheten till Helsingborg har emellertid medfört en stor förändring av landskapsbilden, bl.a. med utvecklingen av förorter och villasamhällen inom som t.ex. Rydebäck, Vallåkra och Gantofta.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Kvistofta, bland annat: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten: [[2]]

Läs mer: Helsingborgs Historia Del II:1, III:2, IV:2, VI:1, VI:2, VIII:1 [[3]], VIII:2.