Rydebäck

Rydebäck, modernt villaområde söder om Råå som började byggas på 1960-talet. Egendomen Rydebäck var ursprungligen ett Tegelbruk från 1600-talet, anlagt av Christian IV i syfte att skaffa byggnadsmaterial till de många danska slott som var under uppförande vid denna tid. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes av den tyske sjökaptenen Carl Holtfreter år 1854 efter ritningar av Rudolph Voss. Ortnamnet (1622 Rydbeck) är lånat från en kringflytande bäck, vars namn är bildat till bynamnet Rya, som innehåller ryd ’röjning’, ’öppen plats’. Invånarantalet 2010 var 5 141.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Rydebäck, bland annat: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bland annat en samling flintföremål: [[2]]

Information om det gamla Rya går att hitta i Helsingborgs Historia VIII:1 [[3]], (se det geografiska registret på sidan 376 för att se på vilka sidor i boken som Rya nämns).