Industri- och slöjdutställningen 1903

Affisch för den separata konstutställningen. Helsingborgs museers samlingar
Affisch för den separata konstutställningen. Helsingborgs museers samlingar
Affisch för den separata konstutställningen. Helsingborgs museers samlingar

Industri- och slöjdutställningen 1903, den första i raden av berömda utställningar i Helsingborg och var en omfattande och mycket ambitiös utställning. Helsingborgs stad och Helsingborgs Fabriks- och Hantverksförening (se Hantverksföreningen i Helsingborg) var huvudarrangörer i nära samverkan med ett allmänt skånskt lantbruksmöte som ägde rum samma år. Utställningsområdet sträckte sig över hela det forna borgområdet, dvs. från de samtidigt öppnade Terrasstrapporna i väster till Bergaliden i öster. I samband med utställningens öppnande invigdes förutom Oscar II:s Terrass även stadens första elektriska spårväg. Se även Lokaltrafik.
Förutom den stora utställningens mångfald av skånska industri- och hantverksprodukter, visades också en

Utställningsaffisch. Helsingborgs museers samlingar
Utställningsaffisch. Helsingborgs museers samlingar
Utställningsaffisch. Helsingborgs museers samlingar

speciell trädgårdsutställning och en konstutställning i den nyuppförda Konsthallen strax intill Kärnan. De större utställningsbyggnaderna inklusive Terrassrestaurangen söder om trapporna fick stå kvar i åtskilliga år. Konsthallen revs först 1937 och restaurangen, som blev en populär mötesplats för ett par generationer helsingborgare försvann i samband med en ödeläggande brand 1984. Några år efter utställningens slut (1909–11) anlades en av stadens mest attraktiva parker, Slottshagen, i den nordöstra delen av området.

Läs mera: Carl L. Bendix, ”Industri-, slöjd- och Konstutställningen i Helsingborg 1903” (1904); ”Helsingborg och utställningen 1903”, Kring Kärnan 32 (2003).