Konsthallen

Konsthallen var uppförd i anslutning till den stora utställningen 1903.

Konsthallen, byggnad för konstutställningar, uppförd i samband med Industri- och slöjdutställningen 1903. Konsthallen var belägen i Slottshagen, norr om Kärnan, och uppförd efter ritningar av Ola Anderson (se Arkitektur). Hallen, helt i trä och byggd som ett grekiskt tempel med sex stora kolonner på entrésidan, var ca 55 meter lång. Den utnyttjades inte bara till visning av konst utan också för bl.a. utställningar av hantverk, blommor och bilar. Här hölls även basarer av olika slag. Eftersom det var en enkelt konstruerad byggnad enbart avsedd för utställningen 1903 blev underhållet till sist så kostsamt att man 1937 fann för gott att riva den.