Hjälmshults kungsgård

Hjälmshults kungsgård. Det s.k. Stenbockshuset. Foto Bertil Hagberg
Hjälmshults kungsgård. Det s.k. Stenbockshuset. Foto Bertil Hagberg

Hjälmshults kungsgård, (äldre stavning Hjelmshult) är belägen i Hjälmshults samhälle strax norr om Allerums kyrkby. På 1500-talet nämns Hjälmshult som ett danskt län (Hjelmsholtz Lehn), ett av fyra smålän i Kullabygden. Kungsgården var länets huvudgård med 14 underlydande hemman som t.ex. Nellåkra och Gyhult. Med en ny länsförordning 1557 kom det lilla länet att inordnas under Helsingborgs slottslän. Kungsgården benämndes då istället Ladegaarden och försåg Helsingborg med olika förnödenheter. Efter försvenskningen blev kungsgården 1680 ett militärt boställe och en del i Karl XI:s indelningsverk. Hjälmshults boningshus uppfördes 1744 efter statliga normalritningar för hur de olika befattningshavarnas bostäder skulle utformas. Något avsides från den östra flygeln ligger fortfarande det s.k. Stenbockshuset som sägs ha hyst Magnus Stenbocks högkvarter inför slaget vid Helsingborg år 1710. Längs infarten från Hjälmshults samhälle ligger fortfarande gårdens arbetarbostäder kvar. SG

Läs mera: B. A. Andersson, ”Hjälmshults kungsgård. En översikt av gårdens historia intill 1800-talet”, Kullabygd, Kullens hembygdsförenings årsskrift (1977).