Hjalmar Johansson

Johansson, Hjalmar, ”klockarn i Maria”. Karikatyr av A.M. Sohlé
Johansson, Hjalmar, ”klockarn i Maria”. Karikatyr av A.M. Sohlé
Johansson, Hjalmar, ”klockarn i Maria”. Karikatyr av A.M. Sohlé

Johansson, Hjalmar, 1887–1965, musikdirektör, organist i Mariakyrkan. Johansson var nära vän med diktaren Birger Sjöberg och hjälpte honom att nedteckna musiken till Fridas visor i början av 1920-talet. Han var född i Ytterby i Bohuslän och var från början folkskollärare. År 1916 kom han till Helsingborg och blev lärare vid folkskolorna. Johansson var lärare fram till 1920 då han blev organist i Mariakyrkan, en befattning som han uppehöll i nära trettio år. Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1962.