Högre elementarskolan för flickor

Högre elementarskolan för flickor, startades 1873 av Gustava Holst och Sophie Witt. Det var stadens första högre flickskola. 1877 fick man lokaler på Järnvägsgatan. 1906 övertog Knut Wintzell ledningen. Efter honom benämndes skolan ”den Wintzellska”. Knut Wintzell lät uppföra ett nytt skolhus på Karl Johans gata. Läsåret 1943–44 blev skolans sista. Hösten 1944 slogs den då 71-åriga skolan ihop med Ebba Lundbergs högre läroverk för flickor. Nu fanns alla stadens tidigare självständiga tre flickskolor samlade under ett tak på Trädgårdsgatan. 1968 lades skolan ner. Då hade det statliga flickläroverket sedan länge tagit över en stor del av den högre undervisningen för flickor. (Se även Nya elementarskolan för flickor).