Grönalund

Grönalund, legendariskt värdshus på Söder med bl.a. kägelbana, danssalong och trädgårdsservering. Nöjesstället var beläget vid det södra hörnet Södergatan/Eneborgsvägen. Redan på 1787 års karta markeras att ett värdshus låg här. Under förra halvan av 1800-talet kallades stället allmänt ”Scherens värdshus” efter restauratören, bryggaren Nils Scher (eg. Schier) (1802– 1863). Efter dennes död köptes stället av Chr. B. Lund som döpte värdshuset till Grönalund. Nöjesstället var särskilt under senare hälften av 1800- talet en livligt frekventerad mötesplats för bl.a. den gryende arbetarrörelsen. En senare ägare, från 1885 till 1908, var Johannes Sjöberg, (1836– 1927), välkänd i den tidens Helsingborg. Den ursprungliga fastigheten ombyggdes på 1910-talet och hyste sedan under många år Helsingborgs herrskrädderi och Bröderna Larssons herrekipering. Huset revs 1962 då det stora fastighetskomplexet Söderport uppfördes på tomten. Se även arbetarrörelsens pionjärer och nöjesliv förr och nu. KEA

Läs mera: K.E. Olsson (Ander), ”Det Gamla Helsingborg – som kameran räddat”, Del X (1990).