Generalbefälhavare

Generalbefälhavare, från 1852 till 1939 var generalbefälet över alla skånska trupper förlagt till Helsingborg. Tio generaler har under denna tidsperiod residerat i staden där också generalstaben varit stationerad. Den förste i raden av ”Helsingborgsgeneraler” var Gustaf Adolf Fredrik von Essen, som redan före utnämningen till generalbefälhavare varit verksam i staden, först som major och sedan som överste vid Skånska husarregementet. von Essen lät uppföra den villa vid Södergatan mitt emot Stadsparken som efter honom kallats Essenska villan (numera Konsul Perssons villa). Bland von Essens efterträdare kan nämnas Samuel Sandels som beklädde posten 1863–1871, Bror Cederström (se även Liatorp) 1877–1885, därefter Gustaf Peyron som var generalbefälhavare till 1896. Peyron förblev helsingborgare fram till sin död 1915 och är ett välkänt namn i stadens politiska historia.