404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 9 December, 2016

  Miljonhuset

  [caption id="" align="alignnone" width="3273"] ”Miljonhuset”[/caption] Miljonhuset, allmän benämning på fastigheten Furutorpsgatan/Håkan Lundbergsgatan/ Bryggaregatan. Huset fick detta namn eftersom det var det första i Helsingborg som kostade mer än en miljon kronor då det uppfördes 1920–22. Det var Helsingborgs stad som var byggherre i syfte att lindra den rådande bostadsbristen. Huset är ca 110 meter långt

 • 9 December, 2016

  Nödbostäder

  [caption id="" align="alignnone" width="886"] Gullpudran[/caption] Nödbostäder, i Helsingborg inrättade vid olika tillfällen, men särskilt under 1920-talets första hälft då det rådde ett skriande behov av bostäder för familjer som på grund av arbetslöshet nödgats lämna sina lägenheter. Pengar saknades till hyra, i första hand måste familjen ha mat. Men även familjer som kunde betala sin

 • 8 December, 2016

  Furutorpsplatsen

  Furutorpsplatsen, känd även som Furutorpsparken, ett grönområde mellan Håkan Lundbergs gata (Miljonhuset) i väster och Gustav Adolfs gata i öster. I stadsplanen från 1878 var platsen tänkt för en kyrka. Men planerna skrinlades sedan det visat sig att marken var för sank för att bära en så stor byggnad. En del av området benämndes under