Sven ”Ritus” Andersson

Andersson, Sven (Ritus)

Andersson, Sven (”Ritus”), 1838–1893, ritlärare vid Högre allmänna läroverket i Helsingborg för gossar (Nicolaiskolan f.d.), konstnär och tidningstecknare. År 1871 anställdes han som ritlärare vid läroverket, en tjänst som han uppehöll fram till sin bortgång. Andersson var en välkänd profil i staden, en sann humanist och stor skämtare. Han var 1880 en av de tio stiftarna av Förbundet FB och utgav under några år på 1880-talet den riksspridda skämttidningen ”Vespan”. Som tecknare medarbetade han vid åtskilliga tillfällen i Ny Illustrerad Tidning bl.a. i samband med invigningen av Helsingborgs teater 1877. I detta sammanhang kan också noteras att ”Ritus” medverkade i arkitekttävlingen om teaterbyggnaden vid Prästgatan, men hans bidrag refuserades dock. Ett par lokalhistoriskt intressanta målningar från omkring 1890 med motiv från Mariakyrkan finns i Helsingborgs museers samlingar.