Fiske

Fiske, om sillfisket i Öresund på 1100–1200-talen berättar Saxo Grammaticus att ”hela sundet är så fullt av sillstim, att fartygen stundom sitter fast och knappast kan drivas fram med årorna, så att de kan fånga fisken med bara händerna”. Vad Saxo, som hade en viss benägenhet för överdrifter, velat säga var kort och gott att sillen om höstarna kunde gå till i otroligt stora mängder vid de skånska kusterna. Sillfisket i sundet var uppenbarligen rikt också i början på 1500-talet, så rikt att kung Christian II såg det motiverat att 1520 förbjuda hantverkare i de skånska städerna att om höstarna överge sina verkstäder för att ge sig i väg och fiska sill. I Helsingborgs äldsta bevarade privilegiebrev från 1414 stadfästes stadsbornas rätt att fiska och föra sina fångster i land på stranden och sälja fisken där. Redan under tidig medeltid etablerade sig tyska och holländska köpmän med sina hyddor på stranden nedanför Mariakyrkan där insaltning av sill skedde. (Se Kompaniet.) Färjemännen hade ofta fiske som binäring men dessutom fanns det naturligtvis yrkesfiskare både i själva staden och i dess grannskap.

Norr om den egentliga stadsbebyggelsen låg på 1800-talet de s.k. Nyborgshusen nere vid stranden väster om nuvarande Drottninggatan i höjd med nedre delen av Tågagatan. Längre norrut vid Tinkarp låg en liknande fiskarbebyggelse, Gravarna. Både norr och söder om staden låg fiskelägena på rad efter varandra, störst var Råå och Domsten. Vid sidan av det yrkesmässiga fisket i Öresund har fritidsfisket alltid utgjort en lockelse för unga och gamla helsingborgare. En exklusiv form av fritidsfiske var den som utvecklades under några år på 1950-talet då väldiga stim av makrill drog med sig den i dessa farvatten tämligen ovanliga tonfisken. Tonfisken försvann emellertid snart. Istället har under de senaste decennierna torskfisket blivit allt populärare, krönt av den sedan några år årligen återkommande Torskfiskefestivalen, med hundratals tillresande deltagare som tävlar om den tyngsta torsken. Horngäddan brukar gå till i april–maj till glädje för både yrkes- och fritidsfiskare. För den senare kategorin gör sedan decennier tillbaka fisketurbåtar dagliga turer i Öresund. Till fisket i och kring Helsingborg hör också i hög grad bilden av nöjesfiskare som utrustade med kastspön och kaffekorgar söker sig ut till parapeten eller andra sundsnära platser. SG