Kompaniet

Kompaniet, under medeltiden det gängse namnet på det lag av tyska och holländska köpmän som slagit sig ner i Helsingborg för insaltningen av de stora mängder sill som fiskarna bärgade i Öresund. Utan att vara borgare i staden åtnjöt dessa tidiga invandrare av allt att döma åtskilliga borgerliga rättigheter. ”Kompaniet” (eller ”compagniet”) hade ett särskilt altare kallat ”Compagniets altare” i Mariakyrkan och förmodas ha gett namn åt en gata på Tågaborg, Kompanigatan/Compagniegatan. (se också fiske).