Dunkerska villan

Dunkerska villan, eg. villa Hevea, det latinska namnet för ett växtsläkte omfattande bl.a. gummiträd. Huset uppfördes vid Tegnérgatan på en tomt där disponent Henry Dunker tidigare byggt en mindre villa som nu blev trädgårdsmästarbostad. Den nya villan stod klar 1923 och var ritad av Gustaf Wilhelm Widmark (se även Arkitektur och arkitekter). Hela utförandet präglas av mycket hög kvalitet i stort som smått. Villan donerades till Helsingborg och blev efter om- och tillbyggnad sjukhem 1970. Trädgården, ursprungligen utformad av stadsträdgårdsmästare Oscar Landsberg, restaurerades 1972 av trädgårdsarkitekt Roland Swärd.