Gustaf Wilhelmsson Widmark

Gustaf Wilhelmsson Widmark. Foto Helsingborgs museers samlingar

Widmark, Gustaf Wilhelmsson, 1885–1967, som arkitekt och konstnär ledde han bl.a. den omfattande restaureringen av Jacob Hansens hus och skapade Tycho Brahebrunnen. Han svarade också bl.a. för den konstnärliga utformningen av Pålsjö kyrkogård och har ritat Raus skoldaghem (1915), Dunkers villa Hevea (1923) samt det f.d. HD-huset på Drottninggatan 20– 22 (1929). Hans idoga forskning om Mariakyrkan är dokumenterad i skriften ”Hällar och hävder. En studie i Sankta Maria kyrkas gravminnen” (1970). På hans initiativ uppfördes också den unika tidstavlan i Mariakyrkan. Intresset för hemstaden kom till uttryck på många sätt bl.a. som initiativtagare och drivande kraft av Gillet Gamla Helsingborg vars ålderman han var under åtskilliga år. Se också se arkitektur och arkitekter.