Anton Andersson

Andersson, Anton, slakteri och charkuterifabrik jämte butiker på flera platser i Helsingborg. Anton Andersson var född i Vittsjö 1857 och växte upp under mycket fattiga förhållanden. Som 11-åring tvingades han lämna hemmet och ta olika arbeten. Genom en stor arbetsvilja kom han så småningom att bli stor jordägare i Helsingborg där han 1879 började sälja kött från en vagn på Stortorget. År 1912 uppfördes för hans räkning den i dag kvarstående fastigheten på hörnet Drottninggatan/Långvinkelsgatan/Norra Strandgatan. Här inrättades en köttbutik som kom att bli en klassiker i Helsingborg. På ett eget större markområde, söder om Wilson park, lät han uppföra en villa, Anneberg, namnet efter hustrun. Stadsdelen Anneberg har således sitt namn efter villan. Här lät han också uppföra ett tjugotal hus som han sedan på förmånliga villkor överlät till mindre bemedlade. Andersson avled 1923 varefter Hugo Johansson tog över ledningen för rörelsen. På Anneberg uppfördes en charkuterifabrik som försåg huvudbutiken på Drottninggatan och ett flertal filialer runt om i staden med köttvaror. År 1970 inledde ICA–Scan övertagandet av de olika butikerna och 1974 togs även fabriken över men den lades ner efter en kort tid varpå byggnaderna revs. Anton Andersson var en stor donator i Helsingborg men framför allt i sin födelseort, Vittsjö, där han också ligger begravd.