Vångar

Vångar. I och kring staden har dessa spelat en viktig roll för jordbruk och boskapsskötsel. Området innanför den gamla befästningslinjen kring Kärnan kallades Tornvången, österut låg Slottsvången.

Nuvarande stadsdelen Söder delades av landsvägen (Södergatan) där området väster om vägen kallades Bollbrolyckan och den östra delen Södre vång. Söder om nuvarande Gasverksgatan bredde Sandlyckorna ut sig.

Norr om Tornvången låg Lilla Möllevången fram till Hälsobäcken och området norr om denna, nuvarande Tågaborg, kallades Stora Möllevången. Väster om Tågaborg, d.v.s. nedanför landborgen låg Pihlavången och Norra Strandlyckorna.

En särskild vångavaktare hade tillsynen över vångarna, där särskilda regler gällde för stängsel, gärden och grindar. De fick ej tas bort förrän skördarna var bärgade, varefter boskapen kunde släppas ut.