Välinge skola

Välinge skola, i bruk till 1847, låg där Välinge folkskola sedan byggdes.