Välinge folkskola

Välinge folkskola, i bruk 1847–1956, belägen vid kyrkan.