Villa Wingårdh

Wingårdh, villa, på landborgskrönet norr om Tågagatan uppfördes under åren 1904–06 av skeppsredare Wilhelm Wingårdh (1858–1919), denne var inte nära släkt med August Wingårdh. Villan övertogs av Gösta Wallenstrand år 1945 som drev sjukhem i huset. År 1956 ändrades namnet till Villa Vingård och samtidigt startades en restaurangrörelse i huset av Kerstin och Christer Wallenstrand. Numera inrymmer huset såväl lägenheter som kontor.