Vasatorps trädgård

Konstverket ”Världen gror i mig” från 2018 av Johan Svensson. Foto: Sven Olof Larsén, Helsingborgs Museum.
Vasatorps trädgård är ett bostadsområde söder om Vasatorpsvägen och öster om bostadsområdet Fredriksdal. Området rymmer ca 250 bostäder och stod färdigt 2018. På platsen låg tidigare Bror Engkvist AB, en handelsträdgård som en gång i tiden var Nordens största leverantör av snittrosor. Efter att firman gick i konkurs på 1970-talet fortsatte verksamheten i annan regi fram till 2005 då den lades ned och växthusen revs. I området står konstverket ”Världen gror i mig” av Johan Svensson. (SR)