Bror Engkvist

Bror Engqvist i ett av sina växthus.
Bror Engkvist (1902-1974) började 1924 som självlärd odlare. Med tiden växte rörelsen, Bror Engkvist AB, till att bli en av stadens största. Vid Filbornavägen fanns en anläggning och ytterligare en låg på Husensjö. När företaget var som störst odlades främst rosor och nejlikor på en sammanlagd yta av 80 000 kvm. Bland annat drevs den omtalade H55-rosen fram, vilken togs fram särskilt för Hälsingborgsutställningen 1955. Dagens Bror Engkvists gata vid Lundsbäck i Helsingborg ligger i det område där växthus från rörelsen var placerade.