Vallåkragården

Vallåkragården, belägen sydost om Vallåkra by i Kvistofta socken. Enskiftet i den medeltida byn genomfördes år 1806, då även Vallåkragården flyttades till sin nuvarande plats öster om medeltidsbyn. En stor del av byggnaderna på gården uppfördes år 1810.