Vakthus

Vakthus, en sedan länge riven byggnad på Stortorgets södra sida, uppförd 1788 på den tomt där i dag Frimurarhuset (Killbergs bokhandel) finns. På husfasaden kunde läsas inskriptionen ”Konung Gustaf III har låtit uppföra detta vakthus då Tage Thott var landshöfding i Malmö hus län och Mauritz van Dyke befälhavare i Helsingborg år 1788”.