404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 8 December, 2016

  Frimurarhuset

  [caption id="" align="alignnone" width="1417"] Frimurarhuset är ett exempel på den arkitektur som från slutet av 1800-talet kom att känneteckna Stortorgets bebyggelse[/caption] Frimurarhuset, fastighet vid Stortorget invigd 1890. Ritningarna till huset var gjorda av dels stadsarkitekt Mauritz Frohm, dels stadsarkitekt Alfred Hellerström, se Arkitektur. Frohms stil var präglad av en äldre tids syn på arkitektur, vilket

 • 11 December, 2016

  Vakthus

  Vakthus, en sedan länge riven byggnad på Stortorgets södra sida, uppförd 1788 på den tomt där i dag Frimurarhuset (Killbergs bokhandel) finns. På husfasaden kunde läsas inskriptionen ”Konung Gustaf III har låtit uppföra detta vakthus då Tage Thott var landshöfding i Malmö hus län och Mauritz van Dyke befälhavare i Helsingborg år 1788”.

 • 8 December, 2016

  Frimurarorden

  Frimurarorden, organiserad i Helsingborg under senare delen av 1800-talet. Från 1873 först i form av en föreningscirkel under logen i Kristianstad och några år senare med två egna loger. Den första var Carl X Gustaf som öppnades 1880 med generalmajor Gustaf Peyron som ordförandemästare, den andra var Sankt Johanneslogen öppnad 1884 med livmedikus J.L. Janne