Trekanten

Trekanten, folklig benämning på en udde i Tågagatans förlängning mot sjön och på vars spets det fanns ett kallbadhus. Området på ömse sidor om udden är utfyllda sedan många år, se även Badhus.