Torkrior

A.H. Rhödins torkria norr om Kärnan
A.H. Rhödins torkria norr om Kärnan

Torkrior, mellan Slottshagen och Nedre Långvinkelsgatan finns en torkria som en gång tillhörde A. H. Rhödins maltfabrik. Anders Herman Rhödin etablerade sig redan på 1830-talet som handlande, men då rörelsen expanderade kraftigt, inte minst som havreexportör till England, lät han tillsammans med en av sönerna, Carl Herman, uppföra en maltfabrik med tillhörande ria.
Snett över gatan i Långvinkelsgatan 29 fanns J.R. Worms maltfabrik. Rörelsen var igång från 1800-talets senare del fram till slutet på 1930-talet. I kvarteret Minerva ligger två torkrior från 1870-talet, den ena synlig mellan Bergaliden 1 och 3 och den andra genom porten till Södra Storgatan 39. Båda ingick i konsul Anders Hanssons (1842–1912) maltfabrik. Efter hans död avvecklades rörelsen. Ytterligare torkrior har funnits i kvarteret Karl XV (Se konsul Petter Olsson) och vid Södra hamnen. KEA

Läs mera: K.E. Olsson (Ander), ”Konsul Hansson”, Det Gamla Helsingborg, Del VIII (1988).